Få kontroll over spillsaldoen din

Få kontroll over spillsaldoen din

Oddsspillere kan være gode til å plukke vinnere, og flinke til å forutse resultater, men likevel tape penger over tid. Den vanligste årsaken til dette er dårlig pengestyring, eller såkalt «money management». For å vinne penger over tid på oddsen, kreves det at du setter deg inn i hvordan du best mulig forvalter din spillsaldo.

Denne artikkelen vil ta for seg noen varianter av spillesystemer og påfølgende pengestyring, og fordeler og ulemper ved disse. Martingale-systemet skrives det mye om, et system denne artikkelen sterkt anbefaler å ligge unna. Kelly-kriteriet derimot, har en helt annen oppbygging, og den siste som tas opp her er spill med flat (konstant) innsats.

Martingale-metoden

Det er mange oddssider som har forklart hvordan Martingale-systemet fungerer. Kort fortalt dobles innsatsen hver gang du taper et oddsspill. Når du vinner, går du tilbake til opprinnelig innsats. Slik vil du i teorien alltid få en gevinst ut fra denne spillerekken, etter én, fem eller ti gangers dobling av innsatsen. Men teori skiller seg fra praksis.

I praksis er Martingale-systemet den sikreste veien til konkurs, eller tom spillekonto. Grunnen er at tipping online vil gi en tapsrekke før eller siden, og bookmakerne setter etter hvert begrensninger i form av begrensninger av innsatsbeløp. Dermed faller hele teorien sammen, og du får ikke spilt for de store beløpene du kommer opp i etter en tapsrekke.

Kelly-kriteriet

En dobling av innsats etter Martingale-metoden er derfor noe ingen bør vurdere. Kelly-kriteriet er derimot bygget opp på en sunnere metode som går ut på å vurdere verdien i hvert enkelt spill, og fastsette innsatsen etter denne. De fleste som bruker denne metoden fastsetter en maksimumsinnsats/prosent og regner ut prosentmessig innsats ut fra en formel.

Enkelt fortalt er formelen slik: Din egen odds – 1 / bookmakerens odds – 1 = prosentinnsats. La oss si at du vurderer oddsen til 2,10, mens bookmakeren har satt den til 2,00. Du kommer da fram til 0,05, eller 5 % av spillsaldo som innsats. For at ikke prosenten skal blir for stor, settes en maksimumsprosent på forhånd.

Flat innsats

Kelly-kriteriet betyr i praksis at du ikke vil gå helt tom for penger, men gevinstene vil variere en del siden innsatsen varierer. En annen metode mange bruker er fast eller konstant innsats, uansett verdi på spillet. Denne metoden gir lavere risiko siden innsatsen dermed ikke er sårbar for tap når innsatsen er høy.

Både Kelly-kriteriet og flat innsats må ha en pengestyring som baserer seg på maksimumsinnsats. De fleste profesjonelle oddsspillerne spiller for rundt 2 % av spillsaldo i snitt per spill, og maksimumsinnsatsen kan ligge på rundt 5 %, eller litt i overkant. En tapsrekke vil alltid komme, og det er viktig å ta høyde for denne.

Fornuftig pengestyring

Som i all annen virksomhet i livet, bør du aldri spille for mer penger enn du har råd til å tape. Spillsaldoen bør derfor aldri være større enn du er forberedt på å tape, enten du er hobbyspiller eller spiller profesjonelt. Jo lavere innsats du har på hvert spill, jo lenger vil spillsaldoen vare.

Verdispill

En god pengestyring i kombinasjon med at du er dyktig til å finne verdi i oddsspillene, vil gi de beste resultatene over tid. God pengestyring reduserer sjansen for å tape pengene dine, og en god evne til verdivurdering av spill vil øke sjansene for å vinne. Marginene kan være små, og derfor er begge deler like viktig.