Kombinasjonsodds – veien til større gevinster

Kombinasjonsodds – veien til større gevinster

Kombinasjonsodds, eller akkumulatorodds, kan gi oddsspillere store gevinster. Det settes sjelden tak på en kombinasjonsodds, og det er mange eksempler på spillere som har fått inn spill på flere hundre eller tusen i odds. En akkumulatorodds får man ved å sette sammen minst to kamper – inntil maks antall kamper en oddstilbyder tillater, og multiplisere oddsene med hverandre.

Man vil få større gevinster når man vinner, men samtidig øker risikoen progressivt for hvert spill som tas med. Å benytte kombinasjonsodds er den mest vanlige spillemåten for hobbyspillere, mens de som spiller mye på fast basis, eller anses som mer erfarne eller profesjonelle spillere, holder seg mest til singelodds og singelspill.

Hvilken strategi gir best resultat?

Hvilken strategi en bør bruke, avhenger av hva som ligger til grunn for spillingen. Er man en hobbyspiller og ønsker litt spenning i hverdagen, så er kombinasjonsodds fristende å ty til. Man legger en mer kortsiktig spillstrategi, og kan få hurtige og litt større gevinster. Ønsker man å gardere seg litt, kan man spille systemspill.

I et systemspill kan man ryke på x antall kamper, avhengig av hvor stort systemet er. Det gir større treffprosent, men samtidig synker gevinsten om alle kampene treffer. Tipping online med denne strategien er en mer stabil måte å øke saldoen på. Denne varianten benyttes av både hobbyspillere og de mer erfarne spillerne, men oddsen kan variere mye.

Singelodds og systemspill

De mest erfarne oddsspillerne som ser gevinst i et litt lengre perspektiv, benytter seg mest av singelodds og singelspill med varierende odds, og systemodds med relativt lav odds. Det gir liten risiko, og det gjør det lettere å plukke ut verdispill, altså odds man mener er for høy i forhold til egen vurdering.

Hovedsakelig blir forskjellen på kombinasjonsodds og singelodds at man sjelden finner mange verdispill i en kombinasjon, og den blir derfor mer sårbar relativt sett enn en singelodds. Et kombinasjonsspill vil aldri være bedre enn sitt svakeste ledd. Ett godt spill kan veltes av ett dårlig. Også norske oddssider skriver mer om slik strategi, som oddsnet.com eller oddsen.nu.

Generell strategi

Det er generelt veldig vanskelig å gå med overskudd som oddsspiller. Kun de færreste klarer det over lang tid – det antas kun 2 % av spillerne. For å gjøre oddsene bedre for at man skal lykkes, så er det noen basisregler man bør sette seg. Noen er nevnt over, en langsiktig plan og forsiktig oppgang er essensielt.

Money management, eller økonomisk planlegging og utføring er en annen viktig del. Mange erfarne spillere bruker en enhetsskala som er bygget på verdien av spillene, kombinert med innsats. Jo mer verdi, jo mer innsats. Andre velger imidlertid å spille flatt, dvs. konstant innsats på kampene man plukker ut med verdi. Man kan finne sin egen vei å gå.

Live-spill

Live-spill er en spillestrategi som har utviklet seg mye de siste årene. Det tilbys nå live-spill på nær sagt alle markeder, og odds tilbys på mange flere utfall enn tidligere. Dette har gjort at flere spillere spesialiserer seg på live-markedene, og følger godt med på dem. Det er en klar endring blant spillerne man tidligere ikke har sett.

Kombinasjonsstrategi

Avslutningsvis kan man slå fast at på lengre sikt gir singelodds best resultat. Men om man vil spille kombinasjonsspill i stedet for, så kan det være lønnsomt å finne kamper med lik verdi. Dvs. gjøre kupongen mindre sårbar for tap. Jo færre kombinasjoner, jo lettere er det å finne kamper med samme verdi. Lykke til!