Hvordan spread-betting på sport fungerer hos tippeselskaper på nett

Hvordan spread-betting på sport fungerer hos tippeselskaper på nett

Spread-betting er et populært alternativ til tipping med faste odds, som er mer vanlig. I spread-betting er utbetalingen på vellykkede spill basert på treffsikkerheten istedenfor et enklere utfall hvor du enten vinner eller taper. De siste årene har populariteten til spread-bettingsider økt markant, delvis fordi spread-betting på sport tillater et mer balansert spillmarked, selv om resultatet i seg selv ser ut som det allerede er avgjort.

Det grunnleggende konseptet i spread-betting er at bookmakeren gir deg et utvalg av utfall – kjent som «the spread» – og spillere satser på om det virkelige resultatet vil komme over eller under «the spread». I motsetning til tipping med faste odds hvor du enten får rett eller tar feil, er hovedattraksjonen i spread-betting at et mer korrekt svar vil gi høyere gevinst. Selvfølgelig går dette begge veier, fordi jo mer feil du tar, jo mer taper du.

Hva er spread-betting?

Når det gjelder spread-betting i sport er det et stort antall forskjellige spill tilgjengelig, men grunnprinsippet er alltid det samme. For å si det enkelt, lager bookmakeren et «spread», som er et utvalg som de synes dekker de mest sannsynlige resultatene. Dette kan være antall mål i en fotballkamp, løp i en cricketkamp, antall poeng et lag får i løpet av en sesong, og så videre.

Hvis du tipper på resultatet og tror det vil bli høyere enn «the spread», «kjøper» du. Hvis du tror resultatet vil bli lavere, «selger» du. Hvis du «kjøper», vinner du penger hvis resultatet er høyere, men du vinner også mer penger ettersom hvor stor forskjellen er mellom «the spread» og det faktiske utfallet. Altså, jo mer rett du tipper, jo mer vil du få tilbake.

«The spread» eksisterer for å gjøre markedet jevnere på begge sider av spillet, og for å gi bookmakerne en sjanse til å tjene penger selv. Når du har bestemt deg for om du vil kjøpe eller selge må du velge hvor mye du vil satse. I spread-betting satser du en sum per enhet. Så hvis du kjøper for 10 kroner, tjener du 10 kroner for hver enhet over «the spread», eller du taper 10 kroner for hver enhet under.

Eksempler på spread-betting

Her er et eksempel på spread-betting i sport som det er stor sjanse for å finne hos tippeselskaper på nett. Du kan sannsynligvis satse på hvor mange poeng et fotballag vil samle i løpet av en sesong. Så, for eksempel, la oss si at du bestemmer deg for å tippe på hvor mange poeng Liverpool vil samle i løpet av Premier League-sesongen 2017–2018, og at bookmakeren har satt «the spread» til 71–73.

Hvis du tror de vil få flere enn 73 poeng, kjøper du de ved 73. Hvis du tror de vil få færre enn 71 poeng, selger du dem ved 71. I dette eksemplet sier vi at du kjøper og satser 10 kroner.

For hvert poeng Liverpool får over 73 poeng, vinner du 10 kroner. Men hvis de ender opp med færre enn 71 poeng, mister du 10 kroner per poeng under. Altså, hvis de slutter sesongen med 79 poeng, har de 6 poeng over «the spread» og du vinner 80 kroner på innsatsen din på 10 kroner. Men hvis de slutter med 55 poeng taper du 160 kroner på innsatsen din på 10 kroner.

Fordeler med spread-betting

Som demonstrert over, istedenfor å kun få belønning for at du fikk rett, reflekterer utbetalingen hvor korrekt du var. Dette er en stor fordel med spread-betting, fordi det lar spillere ta gjennomtenkte avgjørelser, få prøvd kunnskapene sine mot bookmakeren, og få en gevinst som reflekterer hvor korrekte de var. På grunn av dette tipper spillere som oftest på spreads de tror er minst riktige.

I tillegg er en av de største grunnene til at spread-bettingsider øker i popularitet, at spread-betting eliminerer konseptet om store favoritter. I spill med faste innsater er noen resultater så åpenbare at alle vil satse på favoritten, og utbetalingen blir lav. Med spreadbetting, fastsettes det de antar er det mest sansynlige utfallet, og det er cirka like stor sjanse for at det enten er høyere eller lavere.